Scenariu Securitate Incendiu

Scenariu securitate incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuiesc întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu.

Telefon specialist întocmire scenariul de securitate la incendiu: 0740.31.22.24 , email : contact@formare-specialisti-constructii.ro .

Scenariul de securitate la incendiu este necesar pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, în faza de proiectare și a autorizației de securitate la incendiu , în faza de utilizare, post-execuție. Asigurăm servicii de obținere a celor două documente.

Dacă sunteți în căutarea unui expert tehnic pe securitatea la incendiu sau un verificator de proiecte la cerința fundamentală securitatea la incendiu atunci vă aflați unde trebuie: www.https://verificator-incendiu.ro/

Scenariu securitate incendiu se elaborează de către specialiști. Prin acest lucru se înţelege fie orice membru al echipei de proiectare- fie el arhitect, inginer structurist sau de instalaţii- fie de către întreaga echipă de proiectare fiecare pe propria specializare. Scenariu securitate incendiu poate să fie elaborat şi de către personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea de brevet pompier specialist.

Elaborarea scenariului de securitate la incendiu implică experiență și o bună cunoaștere a legislației în domeniu.

Scenariu securitate incendiu se păstrează de către beneficiar la documentele construcţiilor. Acesta se elaborează încă din faza de proiectare, după care este actualizat ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor ce au stat la baza elaborării acestuia. Când un scenariu securitate incendiu nu mai corespunde realităţii de pe teren atunci el nu mai este valabil.

Normative conţinute în cadrul programului şi din care softul oferă recomandări:

 • P118 / 1999 , P118 / 2, P118 / 3 – normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor;
 • NP127 -Normativ privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;
 • NP25 – Proiectarea construcţiilor publice subterane;
 • NP24 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor;

Scenariu securitate incendiu cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţie, instalaţiile care deservesc construcţia, destinaţia clădirii şi cum influenţează acest lucru securitatea la incendiu, amplasamentul acesteia, riscurile existente, etc…

Principalele capitole ale Scenariului de securitate la incendiu sunt:

 1. Caracteristicile construcţiei şi amenajării
 2. Riscul de incendiu
 3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
 4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
 5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
 6. Măsuri tehnico-organizatorice

Iată aici detaliat ce conţine un scenariu securitate incendiu.

Iată de aici poţi descărca printr-un simplu click un model de scenariu securitate incendiu.

Iată care sunt construcţiile care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu.

Află de aici în care din situaţii o clădire este obligatoriu a dispune de :

 • hidranţi interiori;
 • coloane uscate;
 • hidranţi exteriori;
 • sisteme de stingere automată cu sprinklere;
 • sisteme pentru detecţie şi alarmare în caz de incendiu;
 • alte sisteme de limitarea şi stingere a incendiilor.