Ce este o clădire înaltă sau foarte înaltă?

Clădire înaltă construcţie-civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenţie a pompierilor pe cel puţin două laturi ale clădirii. Atunci când ultimele niveluri sunt

Read More Ce este o clădire înaltă sau foarte înaltă?

Continut Scenariu de Securitate la Incendiu

Continutul Scenariului de Securitate la Incendiu este legiferat prin OMAI 130/2007. Acesta are 6 capitole principale. 1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii 1.1. Datele de identificare A. Se  înscriu datele necesare identificãrii constructiei/amenajãrii: denumire,  proprietar/beneficiar, adresã, nr. de telefon, fax, e-mail

Read More Continut Scenariu de Securitate la Incendiu

Iată timpii de evacuare şi lungimile de evacuare securitatea la incendiu pentru clădiri de comerţ

Distanţa şi timpii de evacuare maxim admişi pentru clădirile de comerţ, conform P118/1-1999 sunt de 105secunde / 42m pentru evacuarea în două direcţii diferite şi de 53 secunde/21 metri pentru evacuarea într-o singură direcţie- pentru clădirile din clasa I sau

Read More Iată timpii de evacuare şi lungimile de evacuare securitatea la incendiu pentru clădiri de comerţ

Câteva aspecte despre desfumarea mecanică a spaţiilor-pentru începători

Desfumarea mecanică presupune pe de o parte extragerea, pe de cealaltă introducerea de aer. Extragerea se face cu ajutorul tubulaturii şi a unui ventilator de extragere, introducerea tot prin tubulatură cu ventilator de introducere sau natural prin asigurarea de aer

Read More Câteva aspecte despre desfumarea mecanică a spaţiilor-pentru începători

Coloane Uscate – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

Coloane uscate – instalaţii fixe, rigide, montate în interiorul construcţiilor, utilizate numai de serviciile pentru situaţii de urgenţă. Echiparea construcţiilor cu coloane uscate este obligatorie la următoarele categorii de clădiri: a) clădiri civile înalte şi foarte înalte, precum şi la

Read More Coloane Uscate – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

Hidranti interiori – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

Conform P118/2 -instalaţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor, articolul 4.1., dotarea clădirilor cu instalaţii de hidranti interiori este obligatorie pentru : a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi B, încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent

Read More Hidranti interiori – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

Când cere legea Aviz sau Autorizaţie de Securitate la Incendiu

Hotarârea nr. 1739/2006 Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu: a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de

Read More Când cere legea Aviz sau Autorizaţie de Securitate la Incendiu