Când are nevoie o școală de autorizație de securitate la incendiu? Dar o creșă sau o grădiniță?

Iată când are nevoie o școală de aviz de securitate la incendiu sau de autorizație de securitate la incendiu:

  • învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;
  • educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate;
  • centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice; centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;
  • centrele rezidențiale și centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp.