Când cere legea Aviz sau Autorizaţie de Securitate la Incendiu

Hotarârea nr. 1739/2006

Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

 1. a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de aria construita ori de destinatie;
 2. b) încaperi sau grupuri de încaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca “sali aglomerate”, amplasate în cladiri independente sau în cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de înaltime ori destinatie;
 3. c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, încadrate conform legii, indiferent de aria construita, regimul de înaltime sau destinatie;
 4. d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie;
 5. e) cladiri sau spatii amenajate în cladiri cu functiuni mixte, având destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
 6. f) spatii amenajate în cladiri de locuit colective, având destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;
 7. g) cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 m2;
 8. h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;
 9. i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vânatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numarul de locuri;
 10. j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;
 11. k) cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
 12. l) cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de îngrijire a sanatatii, indiferent de aria desfasurata si de numarul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;
 13. m) cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia pentru învatamânt, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrâni, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;
 14. n) cladiri sau spatii, având destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
 15. o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;
 16. p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;
 17. r) constructii pentru amenajari temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori având destinatia comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 m2;
 18. s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum si puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
 19. s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 m3 pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 m3 echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 m3;
 20. t) cladiri sau spatii amenajate în cladiri, destinate parcarii publice si/sau întretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule;
 21. t) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor în localitati, platforme si parcuri industriale;
 22. u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 m2.

Detalii mai multe veţi putea găsi pe www.autorizatie-incendiu.ro