Hidranti interiori – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

hidranti interioriConform P118/2 -instalaţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor, articolul 4.1., dotarea clădirilor cu instalaţii de hidranti interiori este obligatorie pentru :

a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi B, încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr de niveluri;

b) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi clădiri cu săli aglomerate, indiferent de destinaţie, de ariile construite şi numărul de niveluri;

c) clădiri de învăţămînt cu mai mult de 200 de utilizatori sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

d) clădiri cu destinaţie de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, clădiri de turism/structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 100 de paturi sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri.

e) clădiri montane cu capacităţi mai mari de 100 de paturi;

f) clădiri pentru sănătate/de îngrijire a sănătăţii, supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost cu mai mult de 100 de persoane sau cele cu aria construită mai mare de 600 m² şi mai mult de trei niveluri supraterane;

g) clădirile, compartimentele de incendiu şi spaţiile pentru comerţ cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;

h) clădiri pentru cultură pentru mai mult de 200 de persoane sau cele cu mai mult de trei niveluri supraterane şi aria lor construită de peste 600 m²;

i) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m² ;

j) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

k) clădiri închise de sport cu capacitatea maximă simultană mai mare de 300 utilizatori;

l) clădiri sau spaţii de producţie şi/sau depozitare în care se utilizează materiale sau substanţe combustibile, cu aria desfăşurată mai mare de 600m2;

m) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime), indiferent de aria construită;

n) spaţii subterane publice (cu excepţia locuinţelor), de producţie şi/sau depozitare subterane cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;

o) parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice în vigoare;

p) parcaje supraterane cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cele cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2;