Ce este o sală aglomerată?

Ce este o sală aglomerată din punct de vedere al securităţii la incendiu?

O sală aglomerată reprezintă (categorie distinctă a încăperilor cu aglomerări de persoane)  încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4mp şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 persoane.

Iată care  sunt tipurile de săli aglomerate, care este numărul maxim de niveluri acceptate în funcţie de tipul de sală aglomerată, care este numărul maxim de utilizatori şi gradul de rezistenţă la foc:

sali aglomerate tip capacitate numar niveluri grad rezistenta