Cine întocmeşte Evaluarea de Risc la Incendiu

În conformitate cu ORDINUL  Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, documentaţia poate fi întocmită de către:

a) evaluator de risc la incendiu atestat;

b) persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;

cb) proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia;

d) experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”, potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează.