Determinarea-Verificarea lungimi de evacuare

Una din cele mai importante condiții de care trebuie să țină cont proiectanții de construcții o reprezintă verificarea ca lungimea reală de evacuare să fie mai mică decât cea maxim impusă.

Evacuarea dintr-un spațiu se poate face într-o singură direcție sau în două direcții diferite. În funcție de acest lucru normele (P118-1999) prevăd valori limită care depind de:

  • funcțiunea clădirii;
  • tipul clădirii;
  • categoria de pericol de incendiu(doar la spațiile de producție și depozitare);
  • gradul de rezistență la foc.

Valorile le puteți regăsi aici.

Lungimea reală a căii de evacuare ia în considerare distanța parcursă de utilizatorul clădirii până la:

  • ușa casei de scară închise;
  • prima treaptă a scărilor deschise;
  • refugiu.

Distanța parcursă în interiorul unei camere nu se ia în considerare cu condiția ca:

  • distanța să fie mai mică decât cea maximă admisă pentru coridoarele înfundate(într-o singură direcție);
  • pereții care delimitează camera să respecte condițiile specifice gradului de rezistență la foc, iar dacă aceasta dă într-un coridor și acesta să respecte condițiile minime specifice gradului de rezistență la foc.