În ce situaţii se acceptă neîndeplinirea tuturor măsurilor cerute privind securitatea la incendiu

Există numeroase situaţii la construcţiile existente şi în care  implimentarea tuturor măsurilor privind securitate la incendiu a clădirilor nu mai pot fi aplicate integral.

De exemplu în cazul clădirilor vechi ce au fost  proiectate după alte normative, ce între timp au devenit mai exigente, se acceptă ca să nu se îndeplinească toate măsurile, dar prin compensarea cu altele.

Un scenariu de securitate la incendiu şi măsurile luate, chiar dacă nu sunt toate integral respectate, se consideră valid dacă Evaluarea de Risc la Incendiu va spune acest lucru.

De acest lucru vorbeşte ORDINUL   Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

(1) Metodologia se aplică la:

art. 2, litera c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente, când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială “securitate la incendiu”.