Model plan de situație

Iată mai jos un model al planului de situație pentru obținerea autorizației I.S.U.:

El trebuie să cuprindă în mod obligatoriu toate clădirile situate mai aproape de 15,00m, cu precizarea funcțiunii, gradului de rezistență la foc și riscului de incendiu, dar și a distanței de la clădire la edificiile alăturate. Se va mai prezenta pe plan: drumul de acces, denumirea acestuia și lățimea. Dacă există pereți antifoc atunci aceștia se vor preciza. Toate aceste detalii sunt precizate în OMAI 129/2017.

Vezi și ce înseamnă gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu.

Mai jos veți găsi un model corect de plan de situație întocmit pentru obținerea Avizului de Securitate la Incendiu sau a Autorizației de Securitate la Incendiu.

sursa: www.proiectare-constructii.ro