Stingere şi limitare incendiu

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu toate informaţiile cu privire la fereastra Stingere şi limitare incendiu.

Caută prin google Normativul de limitare şi stingere incendiu P118/2-2013. Click aici.

TIMP DE FUNCŢIONARE HIDRANŢI INTERIORI

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei de hidranţi interiori este de:

a) 120 minute pentru clădirile foarte înalte;

b) 60 minute pentru clădiri de importanţă excepţională şi deosebită, clădirile înalte, clădirile cu săli aglomerate, parcaje subterane cu patru nivele sau mai mult;

c) 30 de minute la parcaje subterane din categoria P1 şi P2, definite conform reglementărilor tehnice specifice, care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane închise cu miminum două niveluri, clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu sprinklere;

d) 10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi interiori.

DEBITE CALCUL HIDRANŢI INTERIORI

 

debite minime hidranti interiori p 118 2 2013

TIMP DE FUNCŢIONARE HIDRANŢI EXTERIORI

Timpii teoretici de funcţionare pentru hidranţii exteriori şi tunurile de apă sunt de:

a) 120 minute pentru clădirile din categoria de importanţă normală şi cu nivel de stabilitate la incendiu III, IV sau V: clădirile civile, clădiri de producţie şi/sau depozitare şi clădiri cu funcţiuni mixte;

b) 180 minute pentru clădirile de importanţă excepţională şi deosebită, clădirile înalte şi foarte înalte, clădiri cu săli aglomerate, clădiri de importanţă normală şi cu nivel de stabilitate la incendiu I sau II: construcţii civile, clădiri de producţie şi/sau depozitare, clădiri cu funcţiuni mixte, tunuri de apă şi racordurile fixe montate în bloc, depozite deschise precum şi clădirile agrozootehnice;

c) 240 minute pentru rafinării, combinate petrochimice, protejate cu instalaţii fixe;

d) 360 minute pentru rafinării, unităţi petrochimice, protejate cu instalaţii mobile.

DEBITE CALCUL HIDRANŢI EXTERIORI

 

hidranti exteriori debite apa la cladiri civile altele decat locuinte

În cazul sistemelor de alimentare cu G.P.L., altele decât cele pentru alimentarea autoturismelor, este obligatorie existența unei rezerve de apă pentru intervenția pompierilor în caz de incendiu cu volumul de 20mc(I31-art. 5.6.).