Suprafețele maxime admise ale compartimentelor de incendiu

Suprafața maximă admisă a unui compartiment de incendiu depinde de gradul de rezistență la foc al acestuia: cu cât cerințele sunt mai mari cu atât suprafețele construite sunt mai mari.

Ce este însă suprafața construită? Este suprafața delimitată de conturul exterior al pereților ce separă spațiul interior clădirii de cel exterior, măsurată în dreptul primului planșeu de peste nivelul terenului.

Pentru clădirile civile suprafața maximă admisă variază între 800mp pentru gradul V de rezistență la foc și până la 2500mp pentru cele încadrate în gradul I de rezistență la foc.

Pentru clădirile de producție sau depozitare sunt situații când nici nu se admit construcții în gradul V de rezistență la foc și până la situații în care suprafața poate fi nelimitată pentru gradul I de rezistență la foc.

Suprafețele pot crește până la dublare dacă se asigură dotarea cu anumite tipuri de instalații specifice securității la incendiu.

Cu toate acestea suprafețele pot fi depășite în cazul în care investitorii își asumă acest lucru în scris. Ce înseamnă această asumare? Foarte simplu: în cazul în care vor fi incidente atunci semnatarul poartă răspunderea directă, inclusiv asupra victimelor dacă ele au rezultat din această asumare.