Cine întocmeşte Evaluarea de Risc la Incendiu

În conformitate cu ORDINUL  Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, documentaţia poate fi întocmită de către: a) evaluator de risc la incendiu atestat; b) persoane fizice şi persoane juridice

Read More Cine întocmeşte Evaluarea de Risc la Incendiu