Alte informaţii evacuare

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu informaţii ajutătoare despre fereastra de Alte informaţii despre căile de evacuare.

Timpul de siguranţă a căilor de evacuare este intervalul de timp în care utilizatorii pot folosi aceste căi, având asigurate condiţiile de vizibilitate pentru deplasare pe traseul respectiv şi distanţei normate de evacuare a fluxurilor. Determinările se efectuează prin calcul, potrivit reglementărilor specifice.

Timpul de siguranţă a refugiilor este intervalul de timp în care este asigurată supravieţuirea în acestea, indiferent de modul în care evoluează incendiul în construcţie.
Timpul de siguranţă a refugiilor este cel mai scurt dintre intervalele de timp în care temperatura din interior este excesivă, se produc degajări de fum sau de gaze toxice, focul pătrunde în interiorul lor sau structura portantă nu mai rezistă la foc.