Aria maximă admisă a unui compartiment de incendiu

Aria construită la sol maxim admisă pentru un compartiment de incendiu este de:

  • 2500mp pentru clădiri încadrate în gradul I de rezistenţă la foc;
  • 2500 pentru clădiri încadrate în gradul II de rezistenţă la foc;
  • 1800 pentru clădiri încadrare în gradul III de rezistenţă la foc;
  • 1400 pentru clădiri cu un nivel din gradul IV de rezistenţă la foc şi 1000 pentru clădiri cu mai multe niveluru încarate în gradul IV de rezistenţă la foc;
  • 1000 pentru clădiri cu un nivel din gradul V de rezistenţă la foc şi 800 pentru clădiri cu mai multe niveluru încarate în gradul V de rezistenţă la foc.

Prin scenariul de securitate la incendiu se va urmări ca aceste dimensiuni să nu fie depăşite.

arii construire la sol maxime admise pentru compartimentele de incendiu