Căi Evacuare

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu informaţii ajutătoare despre fereastra de Căi Evacuare.

În general este obligatorie a se asigura două căi de evacuare distincte, independente, amplasate astfel încât să asigure evacuarea în două direcţii opuse. Se acceptă ca a doua cale de evacuare să fie constituită şi din ferestre sau trape exterioare în condiţii specifice.

Se acceptă a se asigura o singură cale de evacuare:

  • atunci când la fiecare nivel al construcţiei se află maxim 20 de persoane;
  • atunci când lungimea-timpul de evacuare se încadrează în limitele maxime specifice coridoarelor înfundate.

Clădirile înalte şi cele foarte înalte trebuie să aibă asigurate a doua cale de evacuare şi nu se admite ca aceasta să fie prin geam sau trapă ce dă în exterior.

La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii căii de evacuare, se ia în considerare traseul parcurs în axa căii de evacuare, de la punctul de plecare până la o ieşire în exterior, sau până la o scară de evacuare închisă sau deschisă, ori degajament protejat, ţinând seama de poziţia diferitelor echipamente sau obiecte cu amplasament fix care trebuie ocolite,
respectându-se nivelele de performanţă admise în normativ.

La stabilirea timpului de evacuare (lu ngimii căii de evacuare) nu se iau în consideraţie distanţele parcurse:
a) pe scările de evacuare şi de la baza acestora spre exterior precum şi în interiorul degajamentelor protejate;
b) în interiorul încăperilor în care nu se depăşeşte timpul (lungimea) de evacuare admisă pentru coridoare înfundate.

gabarit flux de evacuare

calcul lungime cale de evacuare P118 1 incendiu

 

evacuarea in doua directii calcul lungimi de evacuare