Când este obligatorie desfumarea spaţiilor:

Desfumarea spaţiilor este obligatorie în următoarea situaţie:

  • conform art. 2.3.46. din P118-1999 : Evacuarea fumului în caz de incendiu la depozite cu suprafaţa mai mare de 36mp în clădiri cu o altă destinaţie este obligatorie şi se asigură prin dispozitive cu deschiderea automată în caz de incendiu, având aria liberă de minimum 1% din suprafaţa pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzătoralcătuite, distribuite şi dimensionate;
  • conform art. 2.6.32. din P118-1999: În construcţii de gradul l, II şi III  de rezistenţă la foc, de regulă, iluminatul numai cu lumină artificială în casele de scări închise, adică fără ferestre prin care să se asigure desfumarea direct către exterior,  se admite dacă se asigură, în caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scări prin dispozitive automate şi cu o comandă manuală, având secţiunea de cel puţin 5% din suprafaţa orizontală construită a acestora, dar minimum 1 m2 şi se asigură funcţionarea în orice moment a unui sistem de iluminat artificial;
  • conform art. 3.5.2. din P118-1999: încăperile tampon fără lumină naturală se prevăd cu dispozitive de evacuarea a fumului reprezentând minim 5% din suprafaţa spaţiului dar nu mai puţin de 1mp, amplasat la partea superioară a încăperii sau prin sistem mecanic de evacuare a fumului prin punerea în suprapresiune;
  • conform art. 3.5.4. din P118-1999: Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizează prin dispozitive cu deschidere automată, care să asigure o suprafaţă liberă de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereţi fără a se lua în considerare cel de la parter sau prin sistem de evacuare mecanică a fumului, corespunzător alcătuit şi dimensionat. În ambele situaţii, la partea inferioară a atriumurilor se asigură posibilităţi de admisie a aerului. Acţionările automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior în atrium şi la serviciul de pomperi. Atunci când se asigură supravegherea permanentă a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate acţiona numai manual;