Când o scară deschisă spre culuar se consideră închisă

Conform art. 2.6.21 din P118 – 1999 – o casă de scară care este deschisă către culuar se consideră ca fiind închisă doar dacă spaţiul de circulaţie orizontală cu care comunică direct îndeplineşte toate condiţiile specifice casei de scară, respectiv:

  • rezistenţa pereţilor care delimitează coridorul să nu fie mai mică decât a celor de pe casa de scară;
  • uşile care dau spre coridor să fie pline cu autoînchidere.

Conform P118-1999: art. 2.6.21: Holurile etajelor în care debuşează liber scări de evacuare, pot fi asimilate cu casele de
scări, dacă sunt destinate numai pentru circulaţie sau aşteptare şi dacă sunt separate faţă de restul construcţiei, conform prevederilor pentru casele de scări respective.

 

soft-scenariu-securitate-incendiu-ideal-proiect-case-scara-inchise