Când se pot folosi structuri metalice neprotejate

Iată în ce condiţii se pot folosi structuri metalice neprotejate:

Art. 5.1.6. din P118/1999 – Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate la foc, în zonele expuse direct radiaţiei
termice pot fi utilizate la construcţii de producţie şi/sau depozitare de gradul II de rezistenţă la foc, indiferent de densitatea sarcinii termice, în următoarele situaţii:
• construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria D(BEI a) sau E(BE1 b) de pericol de incendiu;
• construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi / sau depozitare încadrate în categoria C(BE2) de pericol de incendiu, cu aria construită de maximum 2000 mp şi cel mult 3 niveluri supraterane, dacă se asigură limitarea propagării uşoare a incendiilor de la un nivel la altui;
• construcţii parter pentru depozite cu stive înalte, (peste 6,00 m înălţime a stivelor), protejate cu instalaţii automate de stingere cu apă;
• construcţii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral, conform reglementării tehnice specifice acestora.

Art. 2.1.12. din P118/1999 – În construcţiile în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420MJ/mp şi materialele
combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial protejate şi reducerea corespunzătoare a rezistenţei la foc a stâlpilor, pereţilor şi planşeelor până la minimm 15 minute, considerându-se
că structura îndeplineşte condiţiile pentru gradul II rezistenţă la foc. în aceleaşi condiţii se pot reduce şi
rezistenţele la focale stâlpilor, pereţilorşiplanşeelorrealizate din alte materiale.

La clădiri înalte, foarte înalte şi la săli aglomerate, precum şi la cele de producţie şi/sau
depozitare vor fi respectate şi prevederile specifice.

Tab. 2.1.9. sau la construcţii încadrate în gradul V de rezistenţă la foc.