Categorii, Clase, Funcţiuni

Aici veţi găsi informaţii despre fereastra Categorii, Clase, Funcţiuni.

Utilizatorul va defini programul de lucru, numărul de schimburi, domeniul principal, secundar şi conex de activitate, categoria de importanţă, clasa de importanţă, tipul de clădire şi regimul de înălţime.

Programul de lucru: treceți programul de lucru sau, dacă funcționează 24h din 24h bifați, căsuță 24h.

Funcțiune principală: dacă o funcțiune ocupă mai mult de 60% din suprafața analizată; funcțiune secundară: o funcțiune care nu este dependentă de funcțiune principală; funcțiune conexă: o funcțiune care este dependentă sau aservește funcțiunea principală sau secundară. Dacă nici o funcțiune nu depășește 60% din suprafață atunci clădirea se consideră a fi mixtă. P118-1999 menționează tipurile de funcțiuni.

Exemplu 1: o hală pentru producție, care are depozitare, spații administrative dar există și un spațiu închiriat cuiva care desfășoară activități comerciale; funcțiunea principală este de producție iar spațiile pentru depozitare și administrative sunt conexe funcțiunii principale; activitatea comercială este o funcțiune secundată;
Exemplul 2: un bloc de locuințe cu spații comerciale la parter și subsol cu parcări; funcțiunea principală este de clădire de locuit; spațiile comerciale sunt funcțiuni secundare; subsolul cu parcări este funcțiune conexă.

Regimul de înălțime: se includ și spațiile subterane; supantă constitue nivel doar dacă depășește 40% din suprafața nivelului din care face parte.

Clasa de importanţă

clasa de importanta P100-2013 constructii scenariu securitate incendiu

Categoria de importanţă

 

categorii de importanta a constructiilor ideal proiect scenariu securitate incendiu