Câteva aspecte despre desfumarea mecanică a spaţiilor-pentru începători

Desfumarea mecanică presupune pe de o parte extragerea, pe de cealaltă introducerea de aer. Extragerea se face cu ajutorul tubulaturii şi a unui ventilator de extragere, introducerea tot prin tubulatură cu ventilator de introducere sau natural prin asigurarea de aer din exterior prin intermediul golurilor către exterior sau alte spaţii ce se ventilează uşor.

Vom lucra pe un studiu de caz, că aşa va fi mai uşor de înţeles.

Dacă dorim desfumare naturală atunci trebuie să avem trape sau ferestre în treimea superioară echivalente a minim 1% din suprafaţa construcţiei şi o compensare echivalentă a 60% din extragere.

Tubulatura trebuie să îşi îndeplinească rolul minim 15minute în plin incendiu(EI15). Secţiunea ei se va alege mai mare decât a gurilor de extragere(suma), dar cu păstrarea unui raport de maxim 2 între latura mare şi cea mică. Dacă vom avea nevoie de 1mp, propunem o secţiunea de 0,75m x 1,5m =1,125mp. Nu putem propune o secţiune de 0,33 x 3m deoarece depăşim proporţia de 2 între latura mare şi cea mică.

Debitul de evacuare este de cel puţin echivalentul a 12 schimburi orare, adică tot volumul de aer trebuie extras în 60 minute / 12 = 5minute. Nu se va extrage totuşi mai mult de 3mc/s la 100 mp de clădire, şi nu mai puţin de 1,5mc/s.

Viteza maximă admisă în conductele de extragere este de 10m/s, nu mai mică de 3m/s. Avem de evacuare un volum de aer egal cu 100mp x 5m =500mc în decurs de 5 minute, deci 100mc/minut, adică 1,7mc/s. Propunem o viteză a aerului de 7m/s, de unde rezultă 1,7mc/s x 7m/s = 0,25mp. Propunem 0,40m x 0,70m, adică 0,28mp.

Ventilatorul se va alege cu 20% mai mare, astfel încât să acopere şi pierderile acceptate prin neetanşeităţi. Va rezulta un ventilator de extragere de minim 6mc/s.

Introducerea aerului pe cale mecanică va urmări acelaşi traseu, cu precizarea: calculul se va face pentru un debit egal cu 75% din cel extras, iar viteza maximă este de 5m/s.

Ventilatorul de extragere trebuie să îşi îndeplinească rolul şi să funcţioneze minim 90 de minute, la o temperatură de 400C: F400-90. Cel de introducere nu trebuie să îndelinească decât condiţia de etanşeitare, cel de extragere şi de izolare.

În cazul culuarelor, căilor de evacuare, se va asigura un debit de aer între gura de introducere şi cea de extragere de minim 0,5mc/s pentru fiecare flux de circulaţie asigurat(un flux are începând de la 50 de persoane). Indiferent de numărul de fluxuri, debitul maxim impus pe coridor nu va depăşi 8mc/s.