Ce este o clădire înaltă sau foarte înaltă?

cladire foarte inalta p118-1 - 1999 definitie conform Clădire înaltă construcţie-civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenţie a pompierilor pe cel puţin două laturi ale clădirii.
Atunci când ultimele niveluri sunt locuinţe de tip duplex sau triplex se ia în considerare numai nivelul de acces din circulaţiile comune orizontale ale clădirii.
Nu sunt considerate clădiri înalte:
• construcţiile care nu sunt destinate să adăpostească oameni;
• clădirile civile (publice) la care deasupra nivelului limită se află un singur nivel ce ocupă maximum 50% din aria construită a clădirii şi cuprinde numai încăperi pentru maşini ale ascensoarelor, spaţii tehnice aferente construcţiei, circulaţii funcţionale;
• clădiri civile (publice) nominalizate în normativ.
Clădire foarte înaltă-construcţie civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel
folosit este situată ia înălţimea de 45 m, sau mai mult, măsurată conform articolului precedent.

Definiţiile sunt conform P118/1-1999, normativ privind siguranţa la incendiu a construcţiilor.