Clasa de reacţie la foc

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu informaţii ajutătoare despre Clasa de Reacţie la Foc.

Pentru clădiri civile conform P118-1999 art. 2.1.12. în construcţiile în care densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 420MJ/m 2 şi materialele combustibile sunt astfel distribuite încât să nu pericliteze stabilitatea construcţiei prin încălzirea
locală a unor elemente de construcţie în timpul incendiului, se admite utilizarea structurilor metalice neprotejate sau parţial protejate şi reducerea corespunzătoare a rezistenţei la foc a stâlpilor, pereţilor şi planşeelor până la minim 15 minute, considerându-se că structura îndeplineşte condiţiile pentru gradul II rezistenţă la foc. În aceleaşi condiţii se pot reduce şi
rezistenţele la focale stâlpilor, pereţilor şi planşeelor realizate din alte materiale. La clădiri înalte, foarte înalte şi la săli aglomerate, precum şi la cele de producţie şi/sau depozitare vor fi respectate şi prevederile specifice.
2.1.13. Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate pot fi utilizate, în condiţiile normativului în general la:
• compartimente şi spaţii echipate cu instalaţii automate de stingere cu apă care asigură răcirea elementelor pe timpul normat;
• construcţii supraterane cu maximum 15,00m înălţime.

Pentru clădiri de producţie/depozitare conform P118-1999 art.5.1.6. :Structurile metalice neprotejate sau parţial protejate la foc, în zonele expuse direct radiaţiei termice pot fi utilizate la construcţii de producţie şi/sau depozitare de gradul II de rezistenţă la foc, indiferent de densitatea sarcinii termice, în următoarele situaţii:
• construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi/sau depozitare încadrate în categoria D (BEI a) sau E(BE1 b) de pericol de incendiu;
• construcţii (compartimente de incendiu), de producţie şi / sau depozitare încadrate în categoria C(BE2) de pericol de incendiu, cu aria construită de maximum 2000 m 2 şi cel mult 3 niveluri supraterane, dacă se asigură limitarea propagării uşoare a incendiilor de la un nivel la altul;
• construcţii parter pentru depozite cu stive înalte, (peste 6,00 m înălţime a stivelor), protejate cu instalaţii automate de stingere cu apă;
• construcţii pentru parcarea autovehiculelor acoperite dar deschise perimetral, conform reglementării tehnice specifice acestora.
NOTĂ: La reducerea rezistenţei la foc a structurilor metalice, se va avea în vedere rolul fiecărui element în asigurarea stabilităţii construcţiei, categoria de importanţă a acesteia, numărul utilizatorilor, valoarea bunurilor adăpostite şi urmările posibile ale prăbuşirii construcţiei.

CLASE DE COMBUSTIBILITATE CLASE DE REACTIE LA FOC