Coloane Uscate – Când este obligatorie dotarea clădirilor?

cuple storz coloane uscateColoane uscate – instalaţii fixe, rigide, montate în interiorul construcţiilor, utilizate numai de serviciile pentru situaţii de urgenţă.

Echiparea construcţiilor cu coloane uscate este obligatorie la următoarele categorii de clădiri:

a) clădiri civile înalte şi foarte înalte, precum şi la clădiri cu săli aglomerate cu mai mult de două niveluri supraterane;

b) parcaje supraterane închise sau deschise cu mai mult de 4 (patru) niveluri, precum şi la parcajele subterane conform reglementării specifice;

c) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m² şi cu două sau mai multe niveluri subterane;

d) construcţii de producţie şi/sau depozitare cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane.

Echiparea contrucţiilor cu coloane uscate nu exclude celelalte instalaţii de stingere cu apă a incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ.

Coloanele uscate au diametrul de 75mm şi racordurile pentru furtun având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al clădirii.

Pentru alimentarea cu apă a unor coloane uscate, se asigură accesul maşinilor serviciilor pentru situaţii de urgenţă în orice anotimp; distanţa de la calea de acces cea mai apropiată până la racordul de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească  40 m.

 Racordul având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea cu apă de coloane uscate, se amplasează pe peretele exterior al clădirii şi se obturează cu un racord înfundat, la baza coloanei prevăzându-se un ventil de reţinere şi un robinet de golire. Robinetului de golire de la coloanele uscate din subsol trebuie să fie normal închis.

Racordul de alimentare cu apă al coloanei uscate se montează la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o înălţime de maximum 1,5 m faţă de sol şi o înclinare de 45° faţă de verticală.

Se menţionează în proiect că presiunea de încercare a coloanelor uscate este de 1,5 ori presiunea de regim dar miminum 16 bar.

Află când este obligatorie montarea de hidranţi interiori.

Coloanele uscate se execută din ţevi metalice protejate anticorosiv.