Compartimente Incendiu

Aici veţi găsi informaţii despre fereastra Compartimente Incendiu.

Compartiment de incendiu – compartiment ale cărui elemente de delimitare trebuie să aibă o rezistenţă la foc stabilită prin reglementările specifice aplicabile construcţiilor.

Din punct de vedere al securităţii la incendiu reprezintă o unitate distinctă, izolată faţă de efectele unui incendiu ce are loc dincolo de limitele lui, sau care nu permite extinderea efectelor unui incendiu interior dincolo de limitele exterioare, o anumită perioadă de timp.

Normativul P118/1-1999 permite a se realiza compartimente de incendiu distincte în clădiri prin împărţirea cu pereţi antifoc, adică doar prin secţionare pe verticală. Este permisă realizarea de compartimente diferite şi prin împărţirea pe orizontală doar în clădirile înalte şi foarte înalte.

Cu toate acestea, în practica curentă se foloseşte deseori extragerea unui spaţiu din ansamblu ca şi compartiment diferit şi  în clădiri normale, prin fracţionare pe orizontală. Cel mai des întâlnit caz este al spaţiilor comerciale aflate la parterul construcţiilor. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat este nevoie ca spaţiul să fie complet delimitat de pereţi şi planşee antifoc, să aibă îndeplinite condiţiile de evacuare fără a fi afectat de celelalte compartimente de incendiu şi fără a le afecta pe acestea. Celelalte spaţii trebuie să aibă evacuarea independent faţă de compartimentul creat.

Utilizatorul completează numele compartimentelor şi dacă acestea sunt prevăzute cu refugiu şi durata de asigurare a acestui refugiu.

Suprafeţe, înălţimi şi număr maxim de persoane admis în funcţie de gradul de rezistenţă la foc la clădiri civile normale

ariile maxime admise ale cladirilor civile publice supraterane

numar maxim niveluri admis si numar persoane

cladiri cu sali aglomerate

arii maxime la cladiri de productie si depozitare

compartiment incendiu scenariu securitate incendiu ideal proiect