Cum se face desfumarea la Casa Scării

Desfumarea la casa scării se face prin montarea la partea sa superioară, în treimea ultimului etaj, a unei trape de fum sau a unei ferestre. Acestea trebuie să se acţioneze manual şi automat. Dimensiunea trapei de evacuare trebuie să fie de mai mult de 5% din suprafaţa casei de scară, dar nu mai puţin de 1mp. Compensarea se face pe la partea inferioară a casei de scară.

Nu se admite extragerea mecanică a aerului din casele de scară.

La casele de scări evacuarea se face întotdeauna natural.  În condiţiile în care acest lucru nu este posibil se pune sub presiune casa scării astfel încât să nu poată pătrunde aerul viciat din încăperile perimetrale.

Suprapresiunea trebuie să fie între 20Pa şi 80Pa.

Debitul de aer necesar pentru suprapresiune trebuie să fie corespunzător unui volum de aer ce trece prin uşile ce dau în nivelul incendiat, la o viteză a aerului de 0,5m/s,  considerându-se celelalte uşi închise.

Toate uşile trebuie să se închidă etanş cu dispozitiv de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

Spre exemplu dacă uşa la nivelul incendiat are 1m x 2,10m, vom considera o suprafaţă de gol de acces la nivelul incendiat de 2,10mp. La un debit corespunzător unei viteze de circulaţie a aerului de cel puţin 0,5m/s vom avea nevoie de 0,5m/s x 2,10mp = 1,05mc/s. Acesta este debitul minim la care se va alege ventilatorul de introducere.