Model plan de situație

Iată mai jos un model al planului de situație pentru obținerea autorizației I.S.U.:

Planul de situația se va detalia astfel:
1. se va preciza funcțiunea clădirii, gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu / categoria de pericol la incendiu;
2. se vor reprezenta toate clădirile situate la mai puțin de 15m și se va menționa pentru fiecare funcțiunea clădirii, gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu/ categoria de pericol la incendiu;
3. se vor da cote de la clădirea analizată la toate clădirile situate la mai puțin de 15m;
4. se va pune denumirea drumului public de acces; se va reprezenta și se va cota lățimea drumului public de acces; se va da o cotă de la clădire la marginea carosabilului drumului public de acces;
5. dacă există o stație de alimentare alimentare carburanți la mai puțin de 100m aceasta se va detalia și se va menționa;
6. dacă nu se respectă distanța de siguranță atunci se va menționa acest lucru pe plan și ce măsuri s-au luat; în acest caz se va preciza care clădire este mai înaltă; se vor menționa și cota pereții antifoc(se va scrie: pereți antifoc A1-REI180 sau conform cu sarcina termică) și planșeele rezistente la foc.

Vezi și ce înseamnă gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu.

Mai jos veți găsi un model corect de plan de situație întocmit pentru obținerea Avizului de Securitate la Incendiu sau a Autorizației de Securitate la Incendiu.

sursa: www.proiectare-constructii.ro