OMAI 129 / 2016 – avizare şi autorizare incendiu

omai-129-2016-avizare-si-autorizare-incendiuDescarcă OMAI 129  / 2016 – norme metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă –

Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

Descarcă OMAI 129 / 2016 :

Ordin_129-2016 – descarcă în format .pdf şi vezi care este procedura de avizare şi autorizare la Securitatea la Incendiu

Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.

Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.

Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.

Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori — investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. — pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.