„Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat”

De pe site-ul Asociaţiei pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor se poate descărca un Ghid denumit: „Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat”.

Studiul este realizat de ver. drd. ing. Marius Dorin LULEA.

Câteva concluzii sunt importante:

  • în general plăcile din beton armat dimensionate în gruparea fundamentală asigură o rezistenţă la foc de cel puţin 45-60minute în gruparea specială indusă de incendiu;
  • peste aceste valori sunt necesare măsuri suplimentare fie de protecţie, fie de creştere a secţiunii de beton sau a cantităţii de armătură peste nivelul rezultat din calculul curent;
  • atunci când se adoptă varianta creşterii grosimii plăcii este de preferat ca să se crească înălţimea utilă şi nu acoperirea cu beton;
  • clasa de beton nu influenţează rezistenţa la foc a plăcilor din beton armat;
  • o placă poate fi expusă incendiului pe o parte sau pe ambele părţi; în cel din urmă caz pentru rezistenţe cerute până în 45-60 de minute diferenţa de capacitate portantă este una semnificativă.