Teste Grilă – Definiţii Securitatea la Incendiu

Care din categoriile de mai jos se consideră a fi sălă aglomerată?

Correct

Răspunsul a fost corect.

Incorrect

Răspunsul nu a fost corect.

Ce este o clădire înaltă?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Ce este o clădire foarte înaltă?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Ce este o clădire monobloc?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Ce este un degajament protejat?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Un spaţiu este considerat demisol atunci când:

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Ce este inflamarea generalizată(flash-over)?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Se consideră încăperi cu aglomerări de persoane:

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Supanta se ia în considerare în determinarea numărului de niveluri dacă:

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Cum definim corect riscurile de incendiu, conform P118/1999?

Correct

Răspuns corect.

Incorrect

Răspuns incorect.

Mai multe întrebări veţi găsi pe portalul oficial al Asociaţiei pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor –  ASIC.