Tipul scărilor

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu informaţii ajutătoare despre fereastra de Tipul Scărilor.

Scările folosite pentru evacuare pot fi :

  • interioare:
    • deschise către holuri, coridoare sau alte spaţii;
    • închise în case de scară proprii;
  • exterioare;

La unităţile pentru preşcolari este obligatorie existenţa unei scări de evacuare exterioare.

Când o scară deschisă spre culuar se consideră închisă

scara inchisa scara deschisa model