Utilizatori

Aici veţi găsi pentru Scenariu Securitate Incendiu informaţii ajutătoare despre fereastra de Utilizatori.

Se va introduce numărul maxim de utilizatori posibili la un moment dat, pe total clădire, pe zone caracteristice, pe fiecare nivel.

La clădirile cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III nu se limitează numărul de utilizatori, excepţie sălile aglomerate.

numar maxim niveluri admis si numar persoane

cladiri cu sali aglomerate

numar maxim niveluri admis si numar persoane